Garanciális feltételek

 

Terméktájékoztató a pluszgarancia szolgáltatásról


1. A pluszgarancia szolgáltatás (3 vagy 5 év)

A Pluszgarancia szolgáltatás átfogó hardvervédelmet kínál mindazon készülékre, amelyet a vásárláskor ilyen garanciával láttak el. A Pluszgarancia szolgáltatás pótlólagos megvásárlásával csak egyszer megfizetendő árért Ön olyan szolgáltatást szerez, amely messze túlnyúlik a gyártói garancián.

Egy Pluszgarancia szolgáltatás megvásárlásával az alant felsorolt feltételek mellett (2. pont), azon hardverhibákra vonatkozóan, amelyek a fedezeti táblázatban (1.2 pont) feltüntetett körülmények között, és a jelen teljes garancia futamideje alatt (36 vagy 60 hónap) keletkeznek, az alábbiak szerinti szolgáltatásokat (1.1 pont) kapja.

1.1 Szolgáltatások:

1.1.1 Hardverhiba ingyenes javítása, beleértve a munkaidőt és az alkatrészt.

1.1.2 A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje teljes meghibásodás esetén. Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb annál. Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor nem tartható igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága (lásd 2.3 pont).

A mindenkori Pluszgarancia szolgáltatás árát védendő készülékenként csak egyszer kell megfizetni, a szolgáltatás ezután 36 vagy 60 hónapig érvényes.

1.2 Fedezeti táblázat, taxatív felsorolás (lásd a kivételeket is, 2.8 pont):

A Pluszgarancia szolgáltatás azon hardverhibákra nyújt fedezetet, amelyek az alábbi körülmények között keletkeztek:

 • Anyag- és gyártási hiba a gyártói garancia lejárata után, a készülék vásárlásától számított 36 vagy hatvan hónap időtartamig.

Ez Ön számára azért előnyös, mert az olyan hibák, mint egy hibás notebook-képernyő vagy hálózati egység, nem jelentenek javítási költséget. A 36 ill. 60 hónapos futamidőn belül bekövetkező teljes meghibásodás esetén (pl. gazdaságtalan javítási költségek) a Pluszgarancia szolgáltatás által Ön jogosult új készülékre az alábbiakban feltüntetettek szerint. Akár gyártóváltás is lehetséges. Felszerelések általi feljavítást, ill. modellváltást felárként kaphat.

Mivel a Pluszgarancia szolgáltatás a készülék sorozatszámára vonatkozik, Ön a készülékét minden további nélkül eladhatja, vagy átruházhatja a futamidő alatt. A garancia addig fennmarad, amíg az új tulajdonos a Pluszgarancia szolgáltatásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket azok ismeretében elfogadja.

1.3 A teljes körű garanciára vonatkozó választék és árak:

A szórakoztató elektronika, a háztartási gépek, a mobiltelefonok, a computerek és tartozékai kategóriájába tartozó minden készülékre meg lehet vásárolni a Pluszgarancia szolgáltatást. Kérjük, a Pluszgarancia szolgáltatás vásárlásánál vegye figyelembe a védendő készülék bruttó árát, valamint a kívánt futamidőt. Ezután kérjen tájékoztatást az eladótól, vagy hívja kék számunkat:

06-40 / 200-715

Az összes készülékár ÁFA-s értékesítési árként értendő.

Minden Pluszgarancia szolgáltatás ára (3 ill. 5 év) egyszeri fizetésként értendő 36 ill. 60 hónapra

ÁFA-val együtt.

2. Feltételek:

2.1 Igények rendezése: Alapvetően a Pluszgarancia szolgáltatás a megelőző vagy érvényes gyártói garanciáktól függetlenül behozatali garanciaként érvényes. Olyan bejelentés esetében, amelyek a Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében helyszíni javítást igényelnek, Ön a további eljáráshoz a szervizközponttal állapodhat meg.

Az igény bejelentéséhez a hibás készülékkel együtt mindenképpen vigye magával az eredeti pénztárbizonylatot, az eredeti jótállási jegyet és a kereskedőtől kapott garancialevelet.

Az ott beszerezhető bejelentő formanyomtatványt személyesen töltse ki. A kereskedő továbbítja a készüléket a szervizközpontba. Az igény engedélyezése után megvizsgálják készülékét és megkezdik a javítást, ill. teljes meghibásodás esetén kiadják

Önnek az új készüléket. Az esetleges nem fedezett hibák (lásd 2.8 pont) költségeit közvetlenül a szervizközpontnak kell fizetni. A megtörtént javítás után értesíti Önt a szervizközpont és a készüléket eljuttatja az kereskedőhöz, ahol Ön átveheti azt.

FIGYELEM: A gyártói garancia érvényessége alatti anyag- és gyártási hibákból eredő meghibásodások nem tartoznak a Pluszgarancia szolgáltatás fedezeti körébe, ezeket a gyártó fedezi. A gyártói garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a készülék használati utasításában, jótállási jegyében találja.

A gyártói garancia utáni, anyag- és gyártási hiba által okozott meghibásodások:

Ebben az esetben olyan hibákról van szó, amelyek a védett készülék normál használata mellett keletkeztek.

Példaként lehet említeni a hibás hálózati egységeket vagy az asztali számítógépek nyomtatott áramköreit stb.

Szervizközpont és központi hiba bejelentés: Pluszgarancia.hu Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 37.

E-mail: info@pluszgarancia.hu, kék szám: 06-40 / 200-715.

Ezen a telefonszámon, ill. e-mail címen jelentheti be meghibásodását. Hibabejelentő űrlapját a http://www.pluszgarancia.hu/ honlapról töltheti le.

FIGYELEM: A Pluszgarancia szolgáltatás csak akkor fedezi igényét, ha Ön:

 • rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal,

 • rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével.

Továbbá:

 • A Pluszgarancia szolgáltatás vásárlásánál megadott adatok megegyeznek a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival. Az adattábla sérülése, hiánya, vagy hiányos, javított adatai esetén a Pluszgarancia szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szükséges és egyező adatok követelményeit, melyek megléte a szolgáltatás igénybe vételének feltétele:

 
 A KÉSZÜLÉK GYÁRTÓJAA KÉSZÜLÉK TÍPUSAA KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI SOROZAT SZÁMAA VÁSÁRLÁS DÁTUMA
PLUSZGARANCIÁNÁL RÖGZÍTVEXXXX
SZÁMLÁN VAGY NYUGTÁN FELTÜNTETVEXX
X
EREDETI JÓTÁLLÁSI JEGYEN FELTÜNTETVEXXXX
A KÉSZÜLÉK ADAT TÁBLÁJÁN FELTÜNTETVEXXX
   

X= megvan és megegyező a többi okmány és adattábla adataival

2.2 Igénybejelentés - használati utasítás:

Minden anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor bejelentő formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet a vásárlási helyén szerezhet be, valamint letöltheti a http://www.pluszgarancia.hu/ -ról. Ebben pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását.

Kérjük, saját maga töltse ki a bejelentő formanyomtatványt pontosan és a valóságnak megfelelően, annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja, és személyesen írja is alá a nyomtatványt.

Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett szolgáltatás értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

2.3 Csere egy új készülék értékében:

Teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetében az Ön régi meghibásodott készüléke helyett új készüléket kap, amely a régi készülékkel műszakilag legalább azonos, vagy annál jobb.

Azonos értékű készülék rendelkezésre állása esetén nem merülhet fel igény műszakilag jobb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értéknek megfelelne. Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt az Pluszgarancia.hu Kft. tulajdonába kerül és a hozzá tartozó Pluszgarancia szolgáltatás megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, vigye magával a szervizbe, vagy adja át a cserét bonyolító képviselőnknek a készülék minden eredeti tartozékát (akkumulátorok, hálózati egységek, memóriakártyák, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékek háza, egerek stb.) lehetőleg eredeti csomagolásban.

Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel. A cserekészülék házhozszállítását és beüzemelését nem térítik.

2.4 Megtérítés:

Az igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges - teljes meghibásodás esetében sem.

2.5 Helyi érvényességi terület:

Helyhez kötött készülékeknél a végfelhasználó magyarországi telephelye a mérvadó.

Hordozható kivitelű készülékeknél a helyi érvényességi terület Magyarország.

2.6 Fedezeti időtartam:

A Pluszgarancia szolgáltatásra vonatkozó teljesítés kezdeteként a Pluszgarancia szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésének napja számít.

A teljesítés vége a készülék számlájának dátumát követő 36, ill. 60 hónap.

Teljes meghibásodás utáni készülékcsere esetében (gazdaságtalan javítás stb.) a hozzá tartozó „pluszgarancia" szolgáltatás megszűntnek tekintendő. Az új készülékre természetesen ismét lehet vásárolni Pluszgarancia Szolgáltatást.

2.7 Egyéb védelmi feltételek:

 • A garancia-meghosszabbítás a készülék átalakítás nélküli, mindenkori kiszállítási állapotára vonatkozik.
 • A Pluszgarancia szolgáltatás csak az eredeti számlával érvényes (másolat nem fogadható el).
 • A tartozékokat, mint pl. a billentyűzetet és az egeret csak az alapkészülékkel együttes eredeti gyártói csomagolás esetében térítik.
 • A több modul egységből álló készüléket csak eredeti gyártói csomagolásban, szettként fedezik.
 • Ráadás- vagy reklámajándékot még akkor sem térítenek meg, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.
 • A mobiltelefonokra vonatkozó fedezet minden esetben a támogatás nélküli (eredeti listaár szerinti) eladási értékre vonatkozik.
 • Első rangú a teljesítési kötelezettségek sorában a készülékek gyártójának garanciája, valamint harmadik személy minden egyéb szavatossága vagy szerződéses kötelezettsége.
 • Első rangúak a részegység- és készülékgaranciák/szavatosságok is, mint ahogy az egyébként szokásos.
 • Teljes meghibásodáskor engedélyezett igény fellépésekor (hibás eredeti tartozékoknál is, pl. hálózati egységek) a csere megtörténte után a régi hibás készülék, annak minden tartozékával együtt (hálózati egységek, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékházak stb.) a Pluszgarancia.hu Kft. tulajdonába kerül.
 • Az adott munkák elvégzésére jogosult szakemberek által végzett munkákért (szállítás, installálás, felállítás stb.) kizárólag ők maguk szavatolnak.
 • Abban az esetben, ha a Pluszgarancia szolgáltatás futamideje alatt a védett készülék cserére került (gyártó általi garanciális csere stb.) a Pluszgarancia szolgáltatásból eredő teljesítés igénylésekor a megfelelő igazolást is (szállítójegy, cserebizonylat stb.) be kell mutatni.

2.8 A garancia alóli kizárásra vonatkozó példák (nincs fedezet/nincs garancia), nem taxatív:

 • Az olyan készülékek, amelyek nem ipari célra készültek, csak abban az esetben számítanak védettnek, ha azok a gyártó adatai szerint arra a célra meg is felelnek.
 • Saját és idegen vétkesség esetében nincs fedezet.
 • Szoftverhibák (pl. rendszerprogramok, vezérlők, meghajtók, segédprogramok stb.) nem fedezettek.A készüléktulajdonos, vagy annak meghatalmazottja maga felelős a programokért, a meghajtókért, az adatbázisért, annak működőképességéért.
 • A feltüntetett meghibásodási okokból származó adat- és szoftverállomány-vesztés miatt állított igénylést nem lehet érvényesíteni. Ugyancsak nem térítik a szoftverek és rendszerprogramok, vírusok, kompatibilitás, adatmentés, újratöltés, adatvisszanyerés stb. miatti problémák javítási költségeit.
 • Anyag- és gyártási hibából eredő, nem hardverhiba által okozott, vagy utólag nem hardverhibának minősíthető meghibásodásokat nem térítenek. Ez vonatkozik az esetleges hibaelemzési költségekre is (feldolgozási- vagy elemzési díjak stb.), amennyiben nem hardverhibát állapítanak meg.
 • Felhasználási anyagot és kopó egységeket, mint pl. távirányító, akkumulátorok, elemek, tonerek, fuser, tinta, dobok, ékszíjak, szénkefék, izzók stb. nem térítenek.
 • A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazásakor, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén nincs fedezet. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza.
 • Alapvetően nem fedezik a felelősségi, következményi és tulajdoni igényeket valamint a további tartozékokat, mint autóba építhető tartozékok, megmaradt tonerek, patronok stb. sem.
 • A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodásokat, ill. értékcsökkenéseket, valamint az esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségeit nem fedezik. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozatos csökkenésére is.
 • Hibás, külső tartozékok (pl. búvártok) használata által okozott hiba nem fedezett.
 • Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékot nem térítenek meg.
 • A védett készülékre tartósan ható vegyi vagy hőhatás által okozott hibát nem térítik meg. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozott romlására is.
 • Mindenfajta vízkő okozta meghibásodás a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza, és nem térítik.
 • Olyan meghibásodásokat, amelyekhez nem lehet önálló eseményt hozzárendelni, fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek és nem fedezettek. Ez alól kivételt képeznek az anyag- és gyártási hibák.
 • A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a készüléktulajdonosnak magának kell megfogalmaznia és a bejelentő formanyomtatványon leírnia, és személyesen kell aláírnia. Bárki részéről történő szóbeli közlés vagy felvilágosítás jogi indokok alapján nem vehető figyelembe.

A kereskedőnél csupán az igény bejelentése történik. Minden elbírálást és felülvizsgálatot a szervizközpontban végeznek.

Minden ár tartalmazza az ÁFA-t. Árváltozás, tévedések, valamint sajtó- és nyomtatási hibák lehetősége fenntartva.

Pluszgarancia szolgáltatás kódja:

A pluszgarancia szolgáltatásra jogosult termék:

Gyártó neve:

A termék megnevezése:

A termék típusa:

Gyártási (sorozat) száma:

Nettó ára:

Számlájának sorszáma:

Számlájának dátuma:

Gyártói garancia lejáratának napja:

 

 

Terméktájékoztató a Teljes Körű Védelmi Szolgáltatásáról

1. A Pluszgarancia „Teljes Körű Védelmi Szolgáltatás" (3 vagy 5 év)

A védelmi szolgáltatás átfogó hardvervédelmet kínál mindazon készülékre, amelyet a vásárláskor ilyen védelemmel láttak el. A pluszgarancia védelmi szolgáltatás pótlólagos megvásárlásával csak egyszer megfizetendő árért Ön olyan szolgáltatást szerez, amely messze túlnyúlik a gyártói garancián. Egy Pluszgarancia védelmi szolgáltatás megvásárlásával az alant felsorolt feltételek mellett (3. pont), azon hardverhibákra vonatkozóan, amelyek a fedezeti táblázatban (1.2 pont) feltüntetett körülmények között, és a jelen teljes védelem futamideje alatt (36 vagy 60 hónap) keletkeznek, az alábbiak szerinti szolgáltatásokat (1.1 pont) kapja. A saját erőt (2. pont) csak az ügyetlenség okozta kár esetében kell viselni.


1.1 Szolgáltatások

1.1.1 Hardverhiba ingyenes javítása, beleértve a munkaidő-ráfordítást és az alkatrészt (saját erő felszámításával olyan igények esetében, amelyeknél kikötötték a saját erőt, lásd 2. pont).

1.1.2 A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje teljes meghibásodás esetén (a saját erő felszámításával olyan igények esetében, amelyeknél kikötötték a saját erőt, lásd 2. pont). Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb annál. Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor nem tartható igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága (lásd 3.4 pont).

A mindenkori Pluszgarancia védelmi szolgáltatás árát védendő készülékenként csak egyszer kell megfizetni, a szolgáltatás ezután 36 vagy 60 hónapig érvényes.

A pluszgarancia védelmi szolgáltatás nem fed le minden kockázatot. Minden fedezett veszélyt és kockázatot a fedezeti táblázatban teljes körűen felsoroltak (1.2 pont). A vonatkozó kivételeket megtalálja a 3.9 pont alatt. Kérjük, vegye figyelembe a 3.2 és a 3.3 pontban említett használati utasításokat is.

1.2 Fedezeti táblázat, taxatív felsorolás (lásd a kivételeket is, 3.9 pont):

A pluszgarancia védelmi szolgáltatás azon hardver-meghibásodásokra nyújt fedezetet, amelyek az alábbi körülmények között keletkeztek:

 • A készüléktulajdonos ügyetlensége (leejtés, törés, hibás kezelés, folyadékkal történő leöntés) saját erővel (olyan hibák kizárásával, amelyek nem gondos használat, nem előrelátó megóvás stb. miatt keletkeztek).
 • Saját- vagy idegen vétkesség nélküli, bármilyen tárgy okozta mechanikai behatás.
 • Összeroppanás vagy egyéb, légritkulás miatti behatás.
 • Vis maior miatt bekövetkezett vizesedés, nedvesedés, sérülés épületekben (csőtörés stb).
 • Vis maior, mint árvíz, kőomlás, vihar, fagy, áradás, lavina.
 • Tűz, villámcsapás, mindenfajta robbanás, valamint a tűzoltás miatti meghibásodások.
 • Perzselés, napsütés okozta hibák, külső behatás miatti füst és korom.
 • Közvetett villámcsapás.
 • Földzárlat, rövidzárlat, túlfeszültség miatti elektromos energia által okozott közvetlen behatás.
 • A gyártói garancián túli anyag- és gyártási hiba.
 • Túlfeszültség és alacsony feszültség, elektromos feltöltődés, elektromágneses zavar.

Ez Ön számára azért előnyös, mert az olyan hibák, mint egy hibás notebook-képernyő vagy hálózati egység, a közvetett villámkár stb. nem jelent javítási költséget. Csupán ügyetlenség esetén (leejtés, törés, hibás kezelés, folyadékkal történő leöntés) jelenik meg a Teljes Védelmi Szolgáltatásonkénti, később feltüntetett saját erő. A 36 ill. 60 hónapos futamidőn belül bekövetkező teljes meghibásodás esetén (pl. tűz, gazdaságtalan javítási költségek stb.) A pluszgarancia védelmi szolgáltatás által Ön jogosult új készülékre az alábbiakban feltüntetettek szerint. Akár gyártóváltás is lehetséges. Felszerelések általi feljavítást, ill. modellváltást felárként kaphat.

Mivel a pluszgarancia védelmi szolgáltatás a készülék sorozatszámára vonatkozik, Ön a készülékét minden további nélkül eladhatja, átruházhatja a futamidő alatt. A védelem addig fennmarad, amíg az új tulajdonos A pluszgarancia védelmi szolgáltatásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket azok ismeretében elfogadja.

1.3 A teljes védelemre vonatkozó választék és árak:

A szórakoztatóelektronika, a háztartási gépek, a mobiltelefonok, a computerek és tartozékai kategóriájába tartozó minden készülékre meg lehet vásárolni a Pluszgarancia védelmi szolgáltatás csomagot. Kérjük a Pluszgarancia védelem vásárlásánál vegye figyelembe a védendő készülék bruttó árát, valamint a kívánt futamidőt. Ezután kérjen tájékoztatást az eladótól, vagy hívja kék számunkat:

06-40 / 200-715

Az összes készülékár ÁFA-s értékesítési árként értendő.
Minden Pluszgarancia védelmi szolgáltatás ára (3 ill. 5 év) egyszeri fizetésként értendő 36 ill. 60 hónapra, ÁFA-val együtt.

2. Saját erő:

A saját erőt a védett készülék javítási költségéből, ill. teljes meghibásodás esetén az új készülék árából számítják ki.

A saját erő 25%, minimum azonban 7800 Ft-ot tesz ki, minden mobiltelefonra, valamint minden helyben maradó készülékre vonatkozóan (audió, Hifi, DVD, PC stb.) olyan hibák esetében, amiket a készüléktulajdonos ügyetlensége (leejtés, törés, hibás kezelés, folyadékkal való leöntés) okozott.

A saját erő 33%, minimum azonban 23400 Ft-ot tesz ki minden hordozható kivitelű készülékre vonatkozóan (notebookok, fényképezőgépek, videók, autós hifi, MP3-lejátszó stb.) olyan hibák esetében, amiket a készüléktulajdonos ügyetlensége (leejtés, törés, hibás kezelés, folyadékkal való leöntés) okozott.

3. Feltételek:

3.1 Igények rendezése:

Alapvetően a Pluszgarancia védelmi szolgáltatás a megelőző vagy érvényes gyártói garanciáktól függetlenül behozatali garanciaként érvényes. Olyan bejelentés esetében, amelyek a Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében helyszíni javítást igényelnek, Ön a további eljáráshoz a szervizközponttal állapodhat meg.

Az igény bejelentéséhez a hibás készülékkel együtt mindenképpen vigye magával az eredeti pénztárbizonylatot, az eredeti jótállási jegyet és a kereskedőtől kapott garancialevelet.

A kereskedőnél beszerezhető bejelentő formanyomtatványt személyesen töltse ki. A kereskedő továbbítja a készüléket a szervizközpontba. Az igény engedélyezése után megvizsgálják készülékét és megkezdik a javítást, ill. teljes meghibásodás esetén kiadják Önnek az új készüléket. Az esetleges nem fedezett hibák (lásd 2.8 pont) költségeit, ill. a saját erőt (lásd 2. pont) közvetlenül a szervizközpontnak kell fizetni. A megtörtént javítás után értesíti Önt a szervizközpont és a készüléket eljuttatja az kereskedőhöz, ahol Ön átveheti azt.

FIGYELEM: A gyártói garancia érvényessége alatti anyag- és gyártási hibákból eredő meghibásodások nem tartoznak a Pluszgarancia szolgáltatás fedezeti körébe, ezeket a gyártó fedezi. A gyártói garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a készülék használati utasításában, jótállási jegyében találja.

A gyártói garancia utáni, anyag- és gyártási hiba által okozott meghibásodások:

Ebben az esetben olyan hibákról van szó, amelyek a védett készülék normál használata mellett keletkeztek. Példaként lehet említeni a hibás hálózati egységeket vagy az asztali számítógépek nyomtatott áramköreit stb.

A készüléktulajdonos ügyetlensége által okozott hibák (leejtés, törés, hibás kezelés, folyadékkal történő leöntés):

Ezek a hibák hirtelen bekövetkező és előre nem látható körülmények következtében a készüléktulajdonos ügyetlensége miatt keletkeznek, és érvényben vannak a gyártói garancia alatt is. Ebben az esetben a 2. pont szerinti beszámítandó saját erő olyan hibákra is érvényes, amelyek csak a szervizközpont által történő hiba megállapítás alapján bizonyulnak ügyetlenség miatt bekövetkezett hibának.

Minden olyan hiba esetében, amikor a meghibásodás oka hatósági eljárást von maga után (tűz, természeti katasztrófa stb.) kérjük, hozza magával a megfelelő hatósági igazolást is a szervizközpontba.

Szervizközpont és központi hiba bejelentés: Pluszgarancia.hu Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 37.

E-mail: mail@pluszgarancia.hu, kék szám: 06-40 / 200-715. Ezen a telefonszámon, ill. e-mail címen jelentheti be meghibásodását. Hibabejelentő űrlapját a http://www.pluszgarancia.hu// honlapról töltheti le.

FIGYELEM: A Pluszgarancia védelmi szolgáltatás csak akkor fedezi igényét, ha Ön:

 • rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal,

 • rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével.

Továbbá:

 • A Pluszgarancia szolgáltatás vásárlásánál megadott adatok megegyeznek a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival. Az adattábla sérülése, hiánya, vagy hiányos, javított adatai esetén a Pluszgarancia szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szükséges és egyező adatok követelményeit, melyek megléte a szolgáltatás igénybe vételének feltétele:

 

 A KÉSZÜLÉK GYÁRTÓJAA KÉSZÜLÉK TÍPUSAA KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI SOROZAT SZÁMAA VÁSÁRLÁS DÁTUMA
PLUSZGARANCIÁNÁL RÖGZÍTVEXXXX
SZÁMLÁN VAGY NYUGTÁN FELTÜNTETVEXX
X
EREDETI JÓTÁLLÁSI JEGYEN FELTÜNTETVEXXXX
A KÉSZÜLÉK ADAT TÁBLÁJÁN FELTÜNTETVEXXX

X= megvan és megegyező a többi okmány és adattábla adataival

3.2 Pluszgarancia védelmi szolgáltatás - használati utasítások:

Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy Ön is, mint készüléktulajdonos A pluszgarancia védelmi szolgáltatással megvásárolt készülékre vonatkozóan felelősséggel tartozik. Ez magában foglalja a készülékkel történő gondos bánásmódot, valamint a szállítás vagy hordás ideje alatti biztos, előrelátó megóvást is.
A pluszgarancia védelmi szolgáltatás csak olyan hardverhibákat fedez, amelyek hirtelen és előre nem látható módon lépnek fel. Például esőben történő telefonálás vagy fényképezés, vagy a védett készüléknek folyamatosan nedves vagy poros munkahelyen történő használatakor bekövetkező hiba nem számít előre nem látható eseménynek, hanem egyértelműen várhatóan bekövetkezhetőnek kell tekinteni. A készülékek ilyen módon történő használata a gyártói előírásoknak sem felel meg. Az ilyen hibákat a pluszgarancia védelmi szolgáltatás nem fedezi. Továbbá a nadrág- vagy ingzsebben történő hordás és tartás töréshez vagy leejtés okozta kárhoz vezethet (pl. azáltal, hogy ráülnek). Ilyen hibákat - más hibák mellett - a pluszgarancia védelmi szolgáltatás nem tud fedezni. Kérjük, gondoljon arra, hogy egy szerződés nélküli mobiltelefon akár 200 000 Ft-ba vagy többe is kerülhet.

Mivel ilyen meghibásodások bekövetkeztekor legtöbbször adatvesztésre is sor kerül (mobiltelefonban őrzött adatok, zeneszámok, fényképek stb.) azt ajánljuk Önnek, hogy már a készülék megvásárlásakor gondoljon a megfelelő, az Ön szokásaihoz alkalmazkodó védőtáskára. Ez lehet egy kisebb, esetleg vízhatlan mobiltelefon-tok vagy fényképezőkép-táska, de akár nyakban, csípőn vagy a karon hordható tartószíj olyan vevők számára, akik a szabadidős tevékenységük közben sem akarnak lemondani a telefonálásról, a fényképezésről vagy a zenehallgatásról.

3.3 Igénybejelentés - használati utasítás:

Minden anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor bejelentő formanyomtatványt kell kitölteni, amelyet a vásárlási helyén szerezhet be, valamint letöltheti a http://www.pluszgarancia.hu/-ról Ebben pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását.

Kérjük, saját maga töltse ki a bejelentő formanyomtatványt pontosan és a valóságnak megfelelően, annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja, és személyesen írja is alá a nyomtatványt.

Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett szolgáltatás értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

3.4 Csere egy új készülék értékében:

Teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetében az Ön régi meghibásodott készüléke helyett új készüléket kap, amely a régi készülékkel műszakilag legalább azonos vagy annál jobb. Azonos értékű készülék rendelkezésre állása esetén nem merülhet fel igény műszakilag jobb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értéknek megfelelne. Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt az Pluszgarancia.hu Kft. tulajdonába kerül és a hozzá tartozó Pluszgarancia védelmi szolgáltatás megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, vigye magával a szervizbe, vagy adja át a cserét bonyolító képviselőnknek a készülék minden eredeti tartozékát (akkumulátorok, hálózati egységek, memóriakártyák, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékek háza, egerek stb.) lehetőleg eredeti csomagolásban.

Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel. A cserekészülék házhozszállítását és beüzemelését nem térítik.

3.5 Megtérítés:

Az igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges - teljes meghibásodás esetében sem.

3.6 Helyi érvényességi terület:

Helyhez kötött készülékeknél a végfelhasználó telephelye a mérvadó, amennyiben az Magyarországon van.

Hordozható kivitelű készülékeknél a helyi érvényességi terület Magyarország.

3.7 Fedezeti időtartam:

Az egyes Pluszgarancia védelmi szolgáltatásra vonatkozó teljesítés kezdeteként a számlázás napja számít.

A teljesítés vége a készülék számlájának dátumát követő 36, ill. 60 hónap.

Teljes meghibásodás utáni készülékcsere esetében (gazdaságtalan javítás stb.) a hozzá tartozó Pluszgarancia védelmi szolgáltatás megszűntnek tekintendő. Az új készülékre természetesen ismét lehet vásárolni védelmi Szolgáltatást.

3.8 Egyéb, a védelemre vonatkozó feltételek:

 • A pluszgarancia védelmi szolgáltatás előfeltétele az, hogy a védett készülékek (hordozható készülékek, mint notebookok, fényképezőgépek, mobiltelefonok, MP3-as lejátszók stb.) kialakításuknak megfelelően legyenek alkalmasak szállításra, a szállítás/hordás ideje alatt szabályosan és biztonságosan óvják, valamint folyamatosan felügyelet alatt tartsák őket.
 • A meghibásodást a készüléktulajdonosnak, vagy annak meghatalmazottjának haladéktalanul (1-2 munkanapon belül) be kell jelentenie.
 • A védelem, valamint a garancia-meghosszabbítás a készülék átalakítás nélküli, mindenkori kiszállítási állapotára vonatkozik.
 • A pluszgarancia védelmi szolgáltatás csak az eredeti számlával érvényes (másolat nem fogadható el).
 • A tartozékokat, mint pl. a billentyűzetet és az egeret csak az alapkészülékkel együttes eredeti gyártói csomagolás esetében térítik.
 • A több modul egységből álló készüléket csak eredeti gyártói csomagolásban, szettként fedezik. Ráadás- vagy reklámajándékot még akkor sem térítenek meg, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.
 • A mobiltelefonokra vonatkozó fedezet minden esetben a támogatás nélküli eladási értékre vonatkozik.
 • Elsőrangú a teljesítési kötelezettségek sorában a készülékek gyártójának garanciája, valamint harmadik személy minden egyéb szavatossága vagy szerződéses kötelezettsége.
 • Alapvetően kiegészítő (szubszidiárius) szavatosságról van szó. Harmadik személy mindenkor fennálló biztosítása, szavatossága vagy szerződéses kötelezettsége elsőrangú. Az ilyen esetben felmerülő esetleges különbségeket (időérték az új készülék értékére) fedezi a pluszgarancia védelmi szolgáltatás.
 • Elsőrangúak a részegység- és készülékgaranciák / szavatosságok is - mint ahogy az egyébként szokásos.
 • Teljes meghibásodáskor engedélyezett igény fellépésekor (hibás eredeti tartozékoknál is, pl. hálózati egységek) a csere megtörténte után a régi hibás készülék, annak minden tartozékával együtt (hálózati egységek, kábelek, CD-k, kézikönyvek, készülékházak stb.) a pluszgarancia.hu Kft. tulajdonába kerül.
 • Az adott munkák elvégzésére jogosult szakemberek által végzett munkákért (szállítás, installálás, felállítás stb.) kizárólag ők maguk szavatolnak.
 • Abban az esetben, ha a pluszgarancia védelmi szolgáltatás futamideje alatt a védett készülék cserére került (gyártó általi garanciális csere stb.) a pluszgarancia védelmi szolgáltatásból eredő teljesítés igénylésekor a megfelelő igazolást is (szállítójegy, cserebizonylat stb.) be kell mutatni.

3.9 A védelem alóli kizárásra vonatkozó példák (nincs fedezet / nincs védelem), nem taxatív

 • Az olyan készülékek, amelyek ipari célra készültek, csak abban az esetben számítanak védettnek, ha azok a gyártó adatai szerint arra a célra meg is felelnek.
 • Idegen vétkesség esetében nincs fedezet.
 • Az ügyetlenség kivételével nincs fedezet a saját vétkesség esetére.
 • Az ügyetlenség keretében csak az enyhe gondatlanság fedezett. A súlyos gondatlanság és a szándékosság semmi esetre sem fedezett.
 • Szoftverhibák (pl. rendszerprogramok, vezérlők, meghajtók, segédprogramok stb.) nem fedezettek. A készüléktulajdonos vagy annak meghatalmazottja maga felelős a programokért, a meghajtókért, az adatbázisért, annak működőképességéért.
 • A feltüntetett meghibásodási okokból származó adat- és szoftverállomány miatt állított igénylést nem lehet érvényesíteni.
 • Ugyancsak nem térítik a szoftverek és rendszerprogramok, vírusok, kompatibilitás, adatmentés, újratöltés, adatvisszanyerés stb. miatti problémák javítási költségeit.
 • Nem hardverhiba által okozott, vagy utólag nem hardverhibának minősíthető meghibásodásokat nem térítenek. Ez vonatkozik az esetleges hibaelemzési költségekre is (feldolgozási- vagy elemzési díjak stb.), amennyiben nem hardverhibát állapítanak meg.
 • Felhasználási anyagot és kopó egységeket, mint pl. távirányító, akkumulátorok, elemek, tonerek, fuser, tinta, dobok, ékszíjak, szénkefék, izzók stb. nem térítenek.
 • A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazásakor, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén nincs fedezet. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza.
 • Karcolások és horzsolások, esztétikai hibák nem számítanak fedezett hibának mindaddig, amíg a készülék működőképességét hátrányosan nem befolyásolják. Továbbá nem fedezettek az olyan hibák, amelyek a készülék gyártója által megadott üzemeltetést nem befolyásolják hátrányosan (esztétikai hibák, mint pl. a karcolás stb.).
 • Hibásan szállított árura nem vonatkozik a védelem.
 • Alapvetően nem fedezik a felelősségi, következményi és tulajdoni igényeket valamint a további tartozékokat, mint autóba építhető tartozékok, megmaradt tonerek, patronok stb. sem.
 • A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodásokat, ill. értékcsökkenéseket, valamint az esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségeit nem fedezik. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozatos csökkenésére is.
 • Harmadik személy vagy az adott munkák elvégzésére fel nem jogosított személy által végzett javítási kísérlet vagy beavatkozás okozta hibákat nem fedezik.
 • Harmadik személy által okozott hibát nem térítenek.
 • Háziállat, haszon- vagy vadállat okozta meghibásodás fedezete alapvetően kizárt.
 • Hibás, külső tartozékok (búvártok) használata által okozott hiba nem fedezett.
 • A készülék eltűnése miatti igényt (pl. elvesztés, ott felejtés vagy felügyelet nélkül hagyás) nem fedezik.
 • Azokat a meghibásodásokat, amelyeket ugyan bejelentettek, de a hibát nem lehet igazolni, mivel a készüléket nem lehet beszállítani, nem fedezik.
 • Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékot nem térítenek meg.
 • A védett készülékre tartósan ható vegyi vagy hőhatás által okozott hibát nem térítik meg. Ez vonatkozik a készülék teljesítményének fokozott romlására is.
 • Mindenfajta vízkő okozta meghibásodás a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza és nem térítik.
 • Olyan meghibásodásokat, amelyekhez nem lehet önálló eseményt hozzárendelni, fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek és nem fedezettek. Ez alól kivételt képeznek az anyag és gyártási hibák.
 • A meghibásodást, ill. annak lefolyását a készüléktulajdonosnak magának kell megfogalmaznia és a bejelentő formanyomtatványon leírnia és személyesen kell aláírnia. Bárki részéről történő szóbeli közlés vagy felvilágosítás jogi indokok alapján nem vehető figyelembe.
 • A bejelentett meghibásodás, ill. annak lefolyásának pontos és részletes leírása nélküli és a készüléktulajdonos vagy annak meghatalmazottja által alá nem írt bejelentő formanyomtatványokat nem dolgozzák fel és az igényt a teljes tisztázásig nem fedezik.
 • Annak elbírálásakor, hogy az igény fedezett-e, vagy sem, a hiba oka és a meghibásodás lefolyása a mérvadó.

Az esetleges következményi igényeket nem lehet fedezet alá vonni. A készüléktulajdonos vagy annak meghatalmazottja felelős a védett készülékért. Ez magába foglalja a gondos és előrelátó megóvást is. Olyan igényt, amelynél ez, vagyis a készülék tulajdonosától feltételezhető gondosság elmaradt, nem fedeznek.

A kereskedőnél csupán az igény bejelentése történik. Minden elbírálást és felülvizsgálatot a szervizközpontban végeznek.

Minden ár tartalmazza az ÁFA-t. Árváltozás, tévedések, valamint sajtó- és nyomtatási hibák lehetősége fenntartva.

Teljes Körű Védelmi Szolgáltatás kódja:

A Teljes Körű Védelmi Szolgáltatásra jogosult termék:

Gyártó neve:

A termék megnevezése:

A termék típusa:

Gyártási (sorozat) száma:

Nettó ára:

Számlájának sorszáma:

Számlájának dátuma:

Gyártói garancia lejáratának napja:

Ennek az oldalnak az eredeti elérhetősége: http://pluszgarancia.hu
Kártyás fizetés szolgáltatója - Elfogadott kártyák